Tổng cục Hải quan vừa có văn bản hướng dẫn Cục Hải quan các tỉnh, thành phố thực hiện Nghị định 58/2016/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết về kinh doanh sản phẩm, dịch vụ dân sự và xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự.

Hang khong co chuc nang mat ma khong can xuat trinh giay phep - Anh 1

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp không khai báo mô tả chức năng mật mã trên tờ khai hải quan, chỉ khai báo tên gọi và mã HS trùng với Danh mục tại Phụ lục II Nghị định 58/2016/NĐ-CP thì cơ quan Hải quan không yêu cầu doanh nghiệp phải xuất trình Giấy phép xuất khẩu, nhập khẩu sản phẩm mật mã dân sự hoặc xác nhận hàng hóa không có chức năng mật mã dân sự.

Cơ quan Hải quan căn cứ khai báo trên tờ khai hải quan để thực hiện thủ tục thông quan; doanh nghiệp chịu trách nhiệm trong việc xác định hoàng hóa không có chức năng mật mã để khai báo và xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng đúng quy định.

Nội dung hướng dẫn trên đã được Tổng cục Hải quan và Cục Quản lý mật mã dân sự và kiểm định sản phẩm mật mã (Ban Cơ yếu Chính phủ) thống nhất nhằm tạo thuận lợi cho doanh nghiệp và cơ quan Hải quan trong quá trình thực hiện.

N.Linh