Hàng dệt may của Trung Quốc đang tràn vào các nước láng giềng như Việt Nam.