Trong vài tháng qua, trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận xuất hiện một số người chuyên dụ dỗ thanh, thiếu niên rồi "bán" họ cho các đối tượng đang cần lao động sản xuất cà phê và khai thác khoáng sản trái phép tại tỉnh Lâm Đồng.