Trong 57 xe dư thừa theo quy định mới về định mức xe công thì có tới 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã hỏng. Bộ Công Thương đề nghị được mua xe ôtô bổ sung cho các đơn vị hiện nay còn thiếu so với định mức.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Hữu Chí cho biết, qua rà soát, số xe ôtô phục vụ công tác chung dôi dư của Bộ Công Thương là 57 chiếc. Bộ Tài chính đã có văn bản đề nghị Bộ Công Thương lập danh mục xe công và đề xuất phương án xử lý.

Chiều tối ngày 13/10, Bộ Công Thương đã có văn bản phản hồi do Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa ký nêu, Bộ Công Thương thực hiện trang bị xe ôtô dùng chung cho các đơn vị thuộc Bộ theo tiêu chuẩn định mức quy định tại quyết định số 122/1999/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và văn bản thỏa thuận định mức trang bị xe cho các đơn vị hoạt động có tính chất đặc thù.

Tuy nhiên, khi triển khai Quyết định 32/2015/QĐ-TTg và Thông tư số 159/TT-BTC hướng dẫn xây dựng tiêu chuẩn định mức xe ô tô phục vụ chung có định mức thấp hơn so với quy định cũ.

Hang chuc oto cong da hu hong, Bo Cong Thuong xin sam them xe - Anh 1

Ảnh minh họa.

Vì vậy, tại thời điểm báo cáo về Bộ Tài chính tại Công văn số 2165A/bCT-TC ngày 15/3/2016 của Bộ Công thương, số lượng xe thực tế của Bộ Công thương cao hơn định mức theo Quyết định 32 là 57 xe do chưa đủ thời gian để thực hiện sắp xếp, điều chuyển giữa các đơn vị.

Sau khi rà soát, sắp xếp lượng xe công dư thừa, Bộ Công Thương cho biết, có 55 xe đã quá thời gian sử dụng theo quy định mà không thể tiếp tục sử dụng được hoặc đã hỏng nhưng việc sửa chữa để tiếp tục sử dụng không hiệu quả. Những xe này cũng không đảm bảo an toàn khi vận hành theo kiểm định của cơ quan có chức và hiện đang được làm thủ tục thanh lý.

Cũng tại văn bản này, Bộ Công Thương cũng đề nghị tăng thêm định mức trang bị xe so với quy định tại Quyết định 32 hoặc tăng định mức xe chuyên dùng là 22 xe.

Trong đó, Cục Công tác phía Nam đề nghị tăng thêm 6 xe ôtô phục vụ công tác chung với lý do đơn vị này được giao nhiệm vụ quản trị nội bộ, công tác hậu cần, đón tiếp các đoàn công tác…; Cục Quản lý thị trường cũng đề nghị tăng thêm 6 xe phục vụ công tác chung để phục vụ công tác kiểm tra, kiểm soát thị trường; Viện Năng lượng đề nghị thêm 9 xe để phục vụ và đảm bảo phù hợp với quy mô hoạt động dịch vụ khoa học - công nghệ và sản xuất kinh doanh khác của Viện.

Bên cạnh đó, Bộ Công Thương cũng đề nghị xem xét lại định mức xe phục vụ chung của 25 Trường Cao đẳng và đề nghị mua xe ôtô bổ sung cho các đơn vị hiện nay đang thiếu xe phục vụ chung so với định mức.

Hòa Lộc