Theo Tổng cục Thống kê cho biết, từ đầu năm đến ngày 20.8, cả nước thu hút được 992 dự án được cấp phép mới với số vốn đăng ký đạt hơn 7,2 tỷ USD, tăng 29,0% về số dự án và giảm 2,1% về số vốn so với cùng kỳ.

Trong 8 tháng đầu năm, có 349 lượt dự án đã cấp phép từ các năm trước được cấp vốn bổ sung với gần 3 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký của các dự án cấp mới và vốn cấp bổ sung đạt hơn 10,2 tỷ USD, giảm 19,0% so với cùng kỳ năm 2013. FDI thực hiện 8 tháng đầu năm ước đạt 7,9 tỷ USD, tăng 4,5% so với cùng kỳ năm trước.

Ngành công nghiệp chế biến, chế tạo thu hút các nhà đầu tư nước ngoài với số vốn đăng ký đạt hơn 7 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 68,4% tổng vốn đăng ký; ngành kinh doanh bất động sản đạt hơn 1,15 tỷ USD, chiếm 11,3%; ngành xây dựng đạt 552,9 triệu USD, chiếm 5,4%; các ngành còn lại đạt hơn 1,52 tỷ USD, chiếm tỷ lệ 14,9%.

Hiện, Hàn Quốc vẫn là nhà đầu tư lớn nhất với hơn 2,47 tỷ USD, chiếm 34,1% tổng vốn đăng ký cấp mới; tiếp đến là Hongkong (Trung Quốc) với hơn 1 tỷ USD, chiếm 14,5%; Nhật Bản 769,9 triệu USD, chiếm 10,6%...