Hàn Quốc tiến hành kiểm tra nhóm hóa chất kháng sinh Nitrofurans đối với các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện chỉ tiêu AOZ trong một số sản phẩm tôm đông lạnh đang được lưu thông trên thị trường Hàn Quốc.

Han Quoc kiem tra toan bo san pham tom dong lanh Viet Nam - Anh 1

Chế biến tôm xuất khẩu. Ảnh: Internet

Theo Cục Quản lý chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản (Nafiqad), Bộ NN&PTNT: Mới đây, Nafiqad đã nhận được Công thư số NFQS/QI/2016/73 của Cục Quản lý Chất lượng Thủy sản Hàn Quốc (NFQS) thông báo kiểm tra nhóm hóa chất kháng sinh Nitrofurans (AOZ/AMOZ/AHD/SEM/nitrovin) đối với các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam do phát hiện chỉ tiêu AOZ trong một số sản phẩm tôm đông lạnh đang được lưu thông trên thị trường Hàn Quốc.

Cụ thể, Hàn Quốc kiểm tra toàn bộ sản phẩm tôm đông lạnh trong khoàng thời gian từ ngày 5-9 đến 31-12 (tính theo ngày lô hàng nhập khẩu).

Tần suất kiểm tra là 10% đối với các lô hàng tôm đông lạnh nhập khẩu từ Việt Nam. Riêng đối với các công ty bị phát hiện vi phạm, tần suất là từng lô. Cụ thể, đó là Công ty TNHH Một thành viên Chế biến Thủy sản &XNK NGÔ BROS (DL 786) có lô tôm đông lạnh bị phát hiện AOZ.

Nafiqad yêu cầu các cơ sở chế biến xuất khẩu thủy sản vào Hàn Quốc chủ động kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu nêu trên trong chương trình quản lý chất lượng theo HACCP (phân tích mối nguy và điểm kiểm soát tới hạn) của cơ sở. Riêng DL 786 thực hiện truy xuất nguồn gốc và xác định nguyên nhân lô hàng tôm đông lạnh của cơ sở xuất khẩu sang Hàn Quốc bị phát hiện AOZ, thiết lập và thực hiện các hành động khắc phục phù hợp.

Thanh Nguyễn