Công ty TNHH Nhà nước một thành viên Cơ khí Hà Nội (HAMECO) là một doanh nghiệp hàng đầu của ngành cơ khí Việt Nam với bề dày 50 năm. Nhà nước ưu đãi cho vay hơn một trăm tỷ đồng từ Quỹ Hỗ trợ phát triển, được sử dụng 120.000m2 đất, gần 1.000 công nhân tay nghề cao...Thế nhưng “chim đầu đàn” này đang… gãy cánh.