Bạn cũng có thể tưởng tượng được hàm răng thay đổi thế nào sau khi niềng. Hàm răng sau khi có sự can thiệp đã "vào nếp", đều đặn và đẹp hơn hẳn.

Video: Hàm răng trước và sau khi niềng khác biệt thế nào?: