Ngày 22/9/2016, Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng đã kiểm tra công trình hầm Cổ Mã. Theo đánh giá của Hội đồng, công trình hầm Cổ Mã được thiết kế, thi công theo công nghệ NATM, hệ thống giao thông thông minh và hệ thống phòng chống thảm họa được áp dụng công nghệ mới tiên tiến. Mặc dù địa chất tại khu vực xây dựng phức tạp, công tác lắp đặt các thiết bị điều khiển và hệ thống phòng chống thảm họa gặp nhiều khó khăn trong quá trình triển khai, chủ đầu tư cùng các nhà thầu đã cố gắng khắc phục, tuân thủ các yêu cầu về thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật của dự án. Hiện nay, các hạng mục xây lắp công trình hầm Cổ Mã đã hoàn thành.

Ham Co Ma du dieu kien dua vao khai thac - Anh 1

Kết quả các đợt kiểm tra hiện trường của Hội đồng trong quá trình thi công xây dựng và trên cơ sở hồ sơ nghiệm thu công trình cho thấy về cơ bản hầm Cổ Mã được thi công, giám sát theo hồ sơ thiết kế, chỉ dẫn kỹ thuật được phê duyệt và tuân thủ các quy trình quản lý của dự án phù hợp với các quy định hiện hành. Theo báo cáo kết quả kiểm định hầm Cổ Mã đối với hạng mục xây dựng và cơ điện cho thấy cơ bản đáp ứng yêu cầu thiết kế. Hội đồng chấp thuận kết quả nghiệm thu về mặt kỹ thuật từ lý trình Km11+159,07 - Km 12+179,07 gồm hầm Cổ Mã và đoạn đường dẫn hai đầu hầm (dài 520m).

PT