Đi khám sức khỏe mà gặp phải cô y ta như thế này có lẽ sẽ là "một lần và mãi mãi".

Theo Như Hoàn (Khám Phá)