Theo BCTC 6 tháng đầu năm 2016, Sở GDCK Tp.HCM (HOSE) hiện đang có hơn 1.038 tỷ đồng gửi ngân hàng với nhiều kỳ hạn khác nhau, trong khi con số này với Sở GDCK Hà Nội (HNX) là hơn 1.025 tỷ đồng.

Hai So GDCK cam ngan ty di gui ngan hang - Anh 1

Theo BCTC giữa niên độ của Sở GDCK Tp.HCM, tổng tài sản của HOSE đạt gần 1.867 tỷ đồng, trong đó tài sản ngắn hạn hơn 1,088 tỷ và tài sản dài hạn hơn 778,5 tỷ đồng. Trong phần tài sản ngắn hạn, chiếm tỷ trọng lớn nhất là khoản mục tiền, tương đương tiền và khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Theo phần thuyết minh, HOSE đang nắm giữ hơn 467 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng dưới 3 tháng và gần 571 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn dưới 12 tháng trên khoản mục đầu tư tài chính ngắn hạn. Theo đó tổng số tiền HOSE mang gửi ngân hàng là hơn 1.038 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, trong 6 tháng đầu năm 2016 HOSE ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ gần 200 tỷ đồng, tăng gần 31% so với cùng kỳ nhờ thu phí giao dịch chứng khoán tăng mạnh lên 166 tỷ đồng. Trừ đi các khoản chi phí, HOSE lãi ròng hơn 80 tỷ đồng, tăng nhẹ so với mức 70,7 tỷ đồng cùng kỳ năm 2015.

Đối với Sở GDCK Hà Nội, tổng tài sản đạt hơn 1.385 tỷ đồng tại thời điểm kết thúc quý 2/2016. Trong đó, tài sản ngắn hạn đạt hơn 1.139 tỷ đồng, với khoản mục tiền gửi ngân hàng dưới 12 tháng hơn 1.025 tỷ đồng.

Về kết quả kinh doanh, lũy kế 6 tháng đầu năm 2016, HNX đạt gần 218 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2016. Giá vốn không có sự thay đổi quá lớn khiến biên lãi gộp được cải thiện đáng kể lên hơn 82,2%. Lãi gộp ghi nhận gần 179 tỷ đồng.

Sau khi trừ đi các khoản chi phí, HNX lãi ròng gần 92,5 tỷ đồng trong 6 tháng đầu năm, tăng hơn 21% so với cùng kỳ năm 2015.

Việc hợp nhất HOSE và HNX, hình thành Sở GDCK Việt Nam là một trong những giải pháp của Bộ Tài chính nhằm tái cơ cấu thị trường chứng khoán. Trong năm 2015, Bộ Tài chính đã trình Thủ tướng Chính phủ đề án sáp nhập 2 Sở.

Theo thông tin được Ông Trần Đắc Sinh - Chủ tịch HĐQT HOSE cho biết cuối tháng 6/2016, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý với kiến nghị của Tp.HCM về việc đặt trụ sở Sở GDCK Việt Nam sau sáp nhập tại Tp.HCM./.