Thông tin từ Cục Hải quan TP Hồ Chí Minh cho biết, đến ngày 5/11 Hải quan TP đã thu ngân sách Nhà nước đạt 63.213,34 tỷ đồng. (chỉ tiêu 2013 là 72.000 tỷ đồng).

Trong 10 tháng qua, kim ngạch nhập khẩu hàng hóa tăng cao chủ yếu do nhóm hàng đá quý, kim loại quý gia công xuất khẩu tăng đột biến với mức 3,17 tỷ USD, tăng gấp 40 lần so với cùng kỳ năm trước. Kim ngạch hàng nhập khẩu đạt 30,3 tỷ USD, tăng 3,4 tỷ USD cùng kỳ 2012...

Với mức thu như hiện nay, bình quân khoảng 270 tỷ đồng mỗi ngày, thời gian còn lại đến cuối năm dự kiến Hải quan TP Hồ Chí Minh sẽ thu vượt chỉ tiêu 72.000 tỷ đồng. Cục Hải quan cũng cho biết, nhờ sự quyết liệt và triển khai đồng bộ các biện pháp thu hồi nợ nên Hải quan đã thu gần 5.000 tỷ đồng trong 10 tháng qua. Đồng thời, Cục Hải quan cũng đề nghị UBND TP kiến nghị Bộ Tài chính xem xét khoản nợ 817 tỷ đồng thuộc diện không còn khả năng thu hồi, không đủ điều kiện xóa nợ theo quy định