Tổng cục Hải quan sẽ bổ sung thêm một hình thức thống kê về hàng hóa xuất nhập khẩu, đó là chia theo loại hình vận tải, bên cạnh những dữ liệu thống kế đang thực hiện.

Hai quan thong ke hang hoa theo phuong tien van tai - Anh 1

Thống kê hàng hóa xuất nhập khẩu của Tổng cục Hải quan đang có nhiều cải tiến để đáp ứng nhu cầu của các đối tượng quan tâm. Ảnh: T.Bình.

Ngày 1-12, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, Phó Cục trưởng Cục CNTT và Thống kê Hải quan (Tổng cục Hải quan) Phan Sinh cho biết, đơn vị đang xin ý kiến lãnh đạo Tổng cục Hải quan để công bố thêm thông tin theo hình thức mới này.

Theo Cục Cục CNTT và Thống kê Hải quan, thực hiện Quyết định 15/2014/QĐ-TTg ngày 17-2-2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành chế độ báo cáo thống kê tổng hợp áp dụng đối với bộ, ngành và Nghị định 97/2016/NĐ-CP quy định nội dung chỉ tiêu thống kê thuộc Hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia, trong đó có chỉ tiêu thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tổ theo phương thức vận tải, Tổng cục Hải quan thực hiện thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tổ theo phương thức vận tải.

Thống kê xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa theo phương thức vận tải bao gồm thống kê lượng và trị giá của từng nhóm/mặt hàng chủ yếu chia theo từng loại phương thức vận tải, trong đó: Phạm vi số liệu chỉ lấy những hàng hóa trong phạm vi thống kê theo quy định tại Thông tư số 168/2011/TT-BTC của Bộ Tài chính; nhóm hàng hóa xuất khẩu chính (theo Biểu số 14B/TCHQ của Tổng cục Hải quan) và Nhóm hàng hóa nhập khẩu chính (theo Biểu số 15B/TCHQ của Tổng cục Hải quan).

Các hình thức vận tải được thống kê: Đường bộ bao gồm đường ô tô, đường sắt và các phương tiện khác đi theo đường bộ; Đường thủy bao gồm đường biển và đường sông; Phương thức vận tải loại khác bao gồm: đường dây, vận tải hỗn hợp và chưa đủ cơ sở để xác định chính xác.

Theo Cục CNTT và Thống kê Hải quan, việc thống kê hàng hóa xuất khẩu, nhập khẩu phân tổ (từ chuyên môn trong hoạt động thống kê-PV) theo phương thức vận tải là nỗ lực của Tổng cục Hải quan trong việc đáp ứng tốt hơn nhu cầu sử dụng số liệu thống kê ngày càng cao của đông đảo người dân, doanh nghiệp và các đối tượng quan tâm khác.

T.Bình