(HQ Online)- Đến trung tuần tháng 11, số thu NSNN năm 2014 tại Cục Hải quan Đà Nẵng đã vượt chỉ tiêu trên 11 tỉ đồng.

Số thu NSNN tại Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 2.261,44 tỉ đồng, bằng 100,51% dự toán giao. Ảnh: M.Hùng.

Ngày 17-11, trao đổi với phóng viên Báo Hải quan, lãnh đạo Phòng Thuế XNK (Cục Hải quan Đà Nẵng) cho biết, cập nhật đến ngày 12-11, số thu NSNN tại Cục Hải quan Đà Nẵng đạt 2.261,44 tỉ đồng, bằng 100,51% dự toán giao (dự toán năm 2014 là 2.250 tỉ đồng), tăng 24,8% so với cùng kì năm 2013. Trong đó, thu từ xăng dầu đạt 701,24 tỉ đồng, chiếm tỉ lệ 31,1% trong tổng số thu, tăng 341,8% so với cùng kì 2013.

Kết quả trên là sự khởi sắc trong nhiệm vụ thu NSNN tại Cục Hải quan Đà Nẵng vì năm 2013 đơn vị chỉ thu được 2.145,95 tỉ đồng, đạt 74,23% dự toán.

Bên cạnh sự khởi sắc về thu NSNN, số DN nợ thuế tại Hải quan Đà Nẵng cũng giảm mạnh, tính đến ngày 10-11, đơn vị còn tổng nợ 46,85 tỉ đồng, giảm 51% so với cuối năm 2013.

Nguyên nhân giảm nợ thuế tại Hải quan Đà Năng do việc xử lí được khoản nợ của Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển Silver Shores (23,37 tỉ đồng); xóa nợ của Công ty TNHH Nguyễn Vinh 6,18 tỉ đồng…