TT - “Nếu như em chờ đợi thì anh sẽ tìm thấy em” - người đàn ông nói với cô gái mình yêu như thế rồi ra đi.