Mức lương tối thiểu vùng sẽ được điều chỉnh tăng theo hướng đảm bảo hài hòa lợi ích của người lao động và doanh nghiệp. Đây là kế hoạch điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng cho người lao động trong các loại hình doanh nghiệp năm 2013 đang được Bộ Lao động Thương binh và Xã hội lấy ý kiến.

Phương án 1, điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng khoảng 36%, cụ thể: Vùng 1: 2.700.000 đồng/tháng; Vùng 2: 2.400.000 đ; Vùng 3: 2.130.000 đ và Vùng 4: 1.930.000 đ. Phương án 2: Căn cứ tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp năm 2012 gặp nhiều khó khăn, điều chỉnh tiền lương tối thiểu bằng khoảng 90% so với phương án 1, mức điều chỉnh tăng bình quân 4 vùng còn khoảng 25%, cao nhất là vùng 1 với mức 2.500.000 đồng/tháng, vùng 2 là 2.250.000 đồng, vùng 3 là 1.950.000 đồng và vùng 4 là 1.800.000 đồng.

Theo đánh giá của Bộ LĐTBXH, phương án 1 sẽ gây bất lợi cho những doanh nghiệp vừa và nhỏ đang gặp nhiều khó khăn trong hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012. Đối với phương án 2 có nhược điểm chưa thực hiện theo đúng lộ trình điều chỉnh tiền lương tối thiểu vùng đã trình Hội nghị Trung ương 5, các năm sau phải điều chỉnh ở mức cao hơn mới đạt được mục tiêu bảo đảm nhu cầu tối thiểu vào năm 2015.

Theo Bộ LĐTBXH, Chính phủ sẽ công bố điều chỉnh mức lương tối thiểu vùng nói trên vào tháng 10-2012 và thực hiện từ ngày 1-1-2013.

L.H

Gửi cho bạn bè

Bản in