ND-  Công an TP Hải Phòng vừa tổ chức công bố Quyết định của Bộ trưởng Công an thành lập Phòng Cảnh sát môi trường (PC 36); Công an hai quận mới Dương Kinh, Đồ Sơn.