THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa công bố quyết định về tổ chức bộ máy và công tác cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.

Hai Phong: Quyet dinh bo nhiem can bo So Nong nghiep&Phat trien nong thon - Anh 1

Lãnh đạo thành phố trao Quyết định bổ nhiệm cán bộ Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn

Theo Quyết định của Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Phạm Văn Hà, Phó Chủ tịch UBND thành phố được giao phụ trách điều hành Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến khi kiện toàn xong chức danh Giám đốc Sở.

Chủ tịch UBND thành phố cũng ban hành các Quyết định về tổ chức bộ máy các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Theo đó, đợt này Sở có 4 đơn vị trực thuộc được kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, cơ cấu tổ chức gồm: Chi cục Kiểm lâm; Chi cục Quản lý chất lượng nông, lâm sản và thủy sản; Chi cục Phát triển nông thôn.

Các đơn vị được thành lập mới gồm: Chi cục Chăn nuôi và thú y (sát nhập Phòng chăn nuôi vào Chi cục Thú y), bổ nhiệm ông Phạm Văn Công giữ chức Chi cục trưởng; Chi cục Thủy lợi và Phòng chống thiên tai (hợp nhất Chi cục Đê điều & phòng chống lụt bão và Chi cục Thủy lợi), bổ nhiệm ông Nguyễn Bá Tiến giữ chức Chi cục trưởng; Chi cục Thủy sản (sát nhập Phòng Nuôi trồng thủy sản vào Chi cục Khai thác và bảo vệ nguồn lợi thủy sản), bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Xuân giữ chức Chi cục trưởng; Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (sát nhập Phòng Trồng trọt vào Chi cục Bảo vệ thực vật), bổ nhiệm ông Lê Việt Cường giữ chức Chi cục trưởng.

Ngoài ra, Chủ tịch UBND thành phố cũng ban hành các Quyết định kiện toàn 3 đơn vị sự nghiệp thuộc Sở, gồm: thành lập Ban quản lý cảng cá, bến cá trên cơ sở Trung tâm Dịch vụ hậu cần thủy sản, bổ nhiệm ông Đỗ Đức Trung giữ chức giám đốc Ban quản lý; đổi tên Trung tâm Khuyến nông Khuyến ngư thành Trung tâm Khuyến nông; thành lập Trung tâm Giống và phát triển nông nghiệp công nghệ cao (hợp nhất Trung tâm Giống nông lâm nghiệp công nghệ cao và Trung tâm Giống thủy sản), bổ nhiệm ông Bùi Văn Huy giữ chức Giám đốc Trung tâm.

Việc kiện toàn tổ chức bộ máy và công tác cán bộ của Sở là đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, đồng chí Nguyễn Xuân Bình Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hải Phòng đề nghị cán bộ công chức, viên chức Sở phát huy ý thức, trách nhiệm vì sự phát triển chung của ngành

Thùy Chi