THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định quy định mức giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố.

THCL - UBND thành phố Hải Phòng vừa ban hành Quyết định quy định mức giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn trên địa bàn thành phố.

Hai Phong: Quy dinh ve muc gia nuoc sach sinh hoat khu vuc nong thon - Anh 1

Ảnh minh họa

Theo quy định, đối với các nhà máy nước sử dụng nguồn nước thô từ hệ thống công trình thủy lợi: Giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn là 9.000 đồng/m3; Đối với các nhà máy nước không sử dụng nguồn nước thô từ hệ thống công trình thủy lợi: Giá nước sạch sinh hoạt khu vực nông thôn là 8.100 đồng/m3; Giá này chưa bao gồm thuế GTGT, giá dịch vụ thoát nước, phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt, thuế tài nguyên nước.

Giá nước sạch quy định được áp dụng cho tất cả các xã, thị trấn trên địa bàn thành phố Hải Phòng trừ các nhà máy nước của Công ty cổ phần cấp nước Hải Phòng, Công ty cổ phần Xây dựng tổng hợp Tiên Lãng. Chất lượng nước cấp phải đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sinh hoạt theo QCVN 02:2009/BYT của Bộ Y tế.

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 25 tháng 7 năm 2017.

Vũ Duyên