“Trong chương trình nội dung dung kỳ họp thứ 3 của HĐND TP.Hải Phòng khóa XV, từ 6-9.12 tới đây, lần đầu tiên UBND TP sẽ trình bày trước HĐND TP về công tác phòng chống tham nhũng” – đó là thông tin được ông Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng - đưa ra trong buổi họp báo chiều nay (24.11) về nội dung kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV.

Hai Phong: Lan dau tien UBND se trinh HDND bao cao ve cong tac phong chong tham nhung - Anh 1

Ông Nguyễn Đình Bích - Phó chủ tịch HĐND TP.Hải Phòng chủ trì buổi họp báo.

Theo đó, bên cạnh các nội dung liên quan đến kế hoạch tài chính, đầu tư của Hải Phòng, phiên họp sẽ dành 1,5 ngày để giải quyết các vấn đề cử tri bức xúc. Trên tinh thần đẩy mạnh giải quyết chất vấn, HĐND đã bố trí phần lớn thời gian để thực hiện chất vấn và trả lời chất vấn. Bên cạnh 13 sở ngành chuyên môn tham gia trả lời, UBND TP cũng giải đáp các bức xúc của cử tri.

Tính đến ngày 24.11, tổng số câu hỏi sẽ đưa ra chất vấn trong kỳ họp thứ 3 HĐND TP khóa XV là 71 câu hỏi. Trong đó, có 57 câu do đại biểu gửi về, còn lại 14 câu là những thắc mắc từ phiên họp trước đến nay được giao trả lời tiếp.

Theo ông Bích, ngoài các câu trả lời trên hội trường, các sở ngành liên quan sẽ trả lời bằng văn bản sau chất vấn, đồng thời đưa ra các giải pháp có khả thi, cam kết phải thực hiện được.

Điểm mới của kỳ họp tới là lần đầu tiên UBND TP.Hải Phòng sẽ trình bày công tác phòng, chống tham nhũng trước HĐND.

Việt Chinh