Ngày 26/11, Thành ủy Hải Phòng tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị về "Tiếp tục đổi mới, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến” và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu, giải pháp của phong trào thi đua yêu nước, phát hiện, bồi dưỡng, tổng kết và nhân điển hình tiên tiến trong những năm tới.

Hải Phòng đề ra 13 giải pháp thực hiện trong công tác thi đua khen thưởng từ nay đến năm 2015, trong đó tập trung vào đẩy mạnh phong trào thi đua “quản lý giỏi, lao động giỏi, sáng tạo”; thực hành tiết kiệm, phòng chống tham nhũng, lãng phí, kiềm chế lạm phát góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, bảo đảm an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế bền vững; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiên tốt cơ chế “một cửa” liên thông, hiện đại và xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức “công tâm, thạo việc” phục vụ nhân dân ngày một tốt hơn... Nhân dịp này, Ban Thường vụ Thành ủy Hải Phòng tặng Bằng khen cho 19 tập thể có thành tích xuất sắc trong 5 năm thực hiện Chỉ thị 39 của Bộ Chính trị. 5 năm qua (2004-2008), thực hiện chỉ thị 39-CT/TW của Bộ Chính trị, Hải Phòng đã xây dựng nhiều phong trào thi đua gắn với các mục tiêu phát triển kinh tế, an sinh xã hội và gắn với chủ đề hành động từng năm của thành phố như: “Năm cải cách hành chính 2006”, “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính 2007”, “Năm đẩy mạnh cải cách hành chính và giải phóng mặt bằng 2008” và “Năm đẩy mạnh giải phóng mặt bằng và bảo đảm an sinh xã hội năm 2009”.../.