Hai người nhà đã lên kế hoạch giết chết kẻ nghiện ma túy vì anh ta hay về nhà quậy phá, lăng mạ, đe dọa mẹ đẻ.