Đến nay, Hải Phòng có 10 tàu đóng mới theo Nghị định 67 đã được đưa vào khai thác hải sản trên các ngư trường, 15 tàu sắp hoàn thiện.

Hai Phong: 10 'tau 67' da ra khoi - Anh 1

Tàu vỏ thép do Công ty Đóng tàu Phà Rừng đóng mới cho ngư dân huyện Cát Hải theo Nghị định 67

Trong số 44 tàu đóng mới được phân bổ năm 2016 theo Nghị định 67, thành phố đã phê duyệt 41 tàu với công suất trung bình mỗi tàu hơn 900CV.

Thời gian qua, các ngân hàng trên địa bàn thành phố tích cực triển khai cho vay đóng tàu theo Nghị định 67 của Chính phủ. Thời điểm này, các chi nhánh ngân hàng đã tiếp cận 19/19 chủ tàu trong danh sách được UBND thành phố phê duyệt vay vốn để hướng dẫn hồ sơ, thủ tục vay. Hiện các chi nhánh ngân hàng tiếp tục bám sát nhu cầu của ngư dân để ký hợp đồng cho vay mới và hoàn thành giải ngân theo các hợp đồng đã ký.

Để đẩy mạnh giải ngân vốn cho những con tàu “67”, Ngân hàng Nhà nước thành phố chỉ đạo các chi nhánh ngân hàng tiếp tục cải cách trình tự, thủ tục thẩm định dự án và cho vay theo hướng đơn giản hóa, phù hợp với quy định, đồng thời phù hợp với trình độ của khách hàng.