Hai phe ủng hộ tập trung dưới tòa nhà Trump Tower, New York giăng biểu ngữ và tranh giành sự chú ý chỉ vài tiếng trước giờ bầu cử chính thức diễn ra.

Hiếu Trung (từ Mỹ)