Hai người đã bị bắn chết khi chính quyền Venezuela dập tắt một cuột tấn công vào doanh trại quân đội gần thành phố Valencia.