Một bà bảo: "Thế thì chị cũng đừng nói với chị ấy những chuyện mà chị ấy đã nói với tôi".