(VietNamNet) - Ngân hàng Nhà nước đã thống nhất cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng TMCP Liên Việt và FPT.