Chuyện nghe có vẻ ngoài tầm tay nhưng nay đã là sự thật. Với trang thiết bị và phương pháp giảng dạy tiên tiến nhất, Trung tâm Đào tạo thường xuyên Đại học Đà Nẵng (CCE) đã đào tạo được 3 khóa cử nhân ngành biên dịch tiếng Anh qua mạng đầu tiên, đến cuối năm nay, sẽ có hàng trăm sinh viên nhận bằng cử nhân Anh văn qua chương trình này. Và hiện nay, CCE đang tiếp tục thu hút hàng ngàn sinh viên theo học.