Môi trường nông thôn luôn được đánh giá là tiêu chí khó trong xây dựng NTM. Huyện Hải Hà (Quảng Ninh) cũng không ngoại lệ khi ngoài những mặt tích cực, thì còn tồn tại nhiều bất cập khi thực hiện tiêu chí này.

* Những cách làm sáng tạo

Từ năm 2013, bằng nguồn kinh phí xây dựng NTM, huyện Hải Hà giao cho Hội Nông dân xây dựng và triển khai kế hoạch làm sạch ruộng đồng.

Với kinh phí 200 triệu đồng/năm, hội đã lên phương án xây 200 bể chứa rác đựng vỏ thuốc BVTV ở 16 xã, thị trấn trên địa bàn với mức hỗ trợ 1 triệu đồng/bể. Đây được đánh giá là cách làm hay, hiệu quả và thiết thực.

Hai Ha thuc hien tieu chi moi truong nong thon - Anh 1

Những bể chứa vỏ thuốc BVTV là cách làm sáng tạo nhằm làm sạch ruộng đồng

Mô hình xây bể chứa rác đựng thuốc BVTV đã thực sự đem lại môi trường sạch sẽ, an toàn trên khắp các cánh đồng của huyện Hải Hà. Các bể được xây theo quy định chung: Cao 0,7m, dài 2,1m, rộng 1m.

Khi nguồn tiền được phân bổ xuống, Hội Nông dân các xã vận động nhân dân đóng góp thêm tiền và ngày công để làm bể, nâng tổng số bể được xây trên các cánh đồng của Hải Hà hiện nay lên hơn 300 cái.

Từ khi có bể chứa rác, ý thức bảo vệ môi trường của người dân được nâng lên, góp phần đáng kể cải thiện môi trường, nâng cao đời sống văn hóa cho người dân; thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi của người nông dân theo hướng tích cực, ứng xử thân thiện với môi trường.

Cùng với việc xây các bể chứa rác, đựng vỏ thuốc BVTV, Hội Nông dân huyện còn phối hợp với các đoàn thể như Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên, Hội Cựu chiến binh… tuyên truyền cho hội viên, nông dân các nội dung khác liên quan đến bảo vệ môi trường như: Thu gom rác thải sinh hoạt, xử lý chất thải chăn nuôi, làm công trình nhà tiêu hợp vệ sinh…

Đặc biệt, các đoàn thể tích cực tuyên truyền, vận động hội viên vệ sinh chuồng trại chăn nuôi, xây bể biogas trong chăn nuôi, ứng dụng khoa học - kỹ thuật trong trồng trọt đi đôi với xử lý rác thải, chất thải gây ô nhiễm môi trường. Tăng cường ý thức, năng lực về quản lý, khai thác sử dụng và giữ gìn vệ sinh môi trường nông thôn.

Tuy nhiên, một điều dễ nhận thấy là khi trên những cánh đồng đã có các bể chứa rác bà con nông dân đã có ý thức hơn trong việc bảo vệ môi trường, vệ sinh đồng ruộng, song họ vẫn có băn khoăn, khi lượng rác độc hại được thu gom vẫn chỉ được tiêu hủy bằng phương pháp đốt thủ công mà chưa có biện pháp nào xử lý tốt hơn.

Cùng với việc vệ sinh đồng ruộng, bảo vệ môi trường, hiện nay huyện Hải Hà cũng đã quy hoạch xây dựng 3 nghĩa trang nhân dân kết hợp với xử lý môi trường, bao gồm Nghĩa trang Quảng Phong - Quảng Điền; nghĩa trang Đường Hoa - Tiến Tới và nghĩa trang Quảng Thành. Mặc dù đã quy hoạch nhưng các dự án này vẫn chưa có kinh phí để thực hiện.

Trong chăn nuôi, hiện nay chăn nuôi trên địa bàn huyện vẫn là chăn nuôi nhỏ lẻ. Đối với khu vực các thôn 3, thôn 5 và thôn 6 của xã Quảng Phong, việc chăn nuôi hiện nay không đảm bảo vệ sinh môi trường, huyện Hải Hà cũng đã thống nhất phương án quy hoạch khu vực chăn nuôi tập trung cho các thôn này để đảm bảo vấn đề vệ sinh môi trường.