UBND tỉnh Hải Dương đa quyết định thành lập Bệnh viện Phụ sản Hải Dương trên cơ sở Khoa Phụ sản 1 và Khoa Phụ sản 2 của Bệnh viện Đa khoa tỉnh. Bệnh viện Phụ sản là đơn vị sự nghiệp y tế công lập tự bảo đảm một phần chi phí hoạt động, trực thuộc Sở Y tế. Bệnh viện có chức năng tiếp nhận, khám và chữa bệnh chuyên khoa sản cho bệnh nhân trên địa bàn tỉnh và các vùng lân cận; hướng dẫn chuyên môn, kỹ thuật, nghiệp vụ về lĩnh vực sản phụ khoa cho các cơ sở khám, chữa bệnh tuyến dưới. Khi mới thành lập, bệnh viện có quy mô 150 giường bệnh.

MINH HOÀNG