Trước tình hình việc cưới, việc tang và lễ hội đang có nhiều chuyển biến theo hướng tiêu cực, ngày 27/7, UBND tỉnh Hải Dương đã có cuộc họp bàn để nâng cao chất lượng và tăng cường công tác quản lý, thực hiện Chỉ thị 27 CT/TW của Bộ Chính trị.

Theo báo cáo, hiện nay trên địa bàn tỉnh nhiều phong tục, tập quán đẹp đang được duy trì, chọn lọc, kế thừa và phát triển; Việc ăn uống, hủ tục rườm rà, tốn kém trong đám cưới, đám tang đã giảm hẳn và từng bước được loại bỏ. Hoạt động lễ hội đã chú trọng phát triển hài hòa cả phần lễ và phần hội, nhiều nghi thức lễ hội được phục dựng. Tuy nhiên, việc thực hiện Quy định về lành mạnh hóa việc cưới, việc tang, lễ hội và bài trừ mê tín dị đoan trên địa bàn tỉnh vẫn còn một số cấp ủy, chính quyền chưa thực sự quan tâm, buông lỏng công tác chỉ đạo, thực hiện. Trong việc tang, một số hủ tục lạc hậu có nguy cơ phục hồi như: gọi hồn, bắt ma, các tập quán gắn với cúng tế tốn kém, ăn uống linh đình, việc đốt vàng mã ngày càng phổ biến, việc chiếm đất xây dựng sinh phần, lăng mộ họ tộc ở các nghĩa trang nhân dân quá lớn, không theo quy hoạch, gây lãng phí trong việc sử dụng đất, gây ô nhiễm môi trường. Ở một số lễ hội còn có biểu hiện lợi dụng tín ngưỡng, tôn giáo để hoạt động mê tín dị đoan, chèo kéo, sắp lễ ép khách... Để hạn chế tối đa những tiêu cực này, tỉnh khuyến khích thực hiện các hình thức báo hỷ, tổ chức tiệc trà, không hút thuốc trong tiệc cưới. Về tổ chức việc tang, phải đảm bảo chu đáo, trang nghiêm, gọn nhẹ, tiết kiệm theo các quy định về môi trường, vệ sinh an toàn thực phẩm. Không viếng tang bằng thức ăn chín, hạn chế vòng hoa, bức trướng có tính phô trương, không mời thuốc trong đám tang; khuyến khích thực hiện hỏa táng, điện táng hoặc chôn cất một lần. Về tổ chức lễ hội, nghiêm cấm: lợi dụng lễ hội xâm hại di tích, tổ chức hoạt động mê tín dị đoan; tự ý đấu thầu dịch vụ, ngăn đường thu tiền trái với quy định của Nhà nước ở các di tích lễ hội như: đình, đền, chùa, hang động...; nghiêm cấm tổ chức đánh bạc dưới mọi hình thức. Để bài trừ tận gốc mê tín dị đoan, tỉnh cấm: hành nghề xem tướng số, bói toán, gọi hồn, xóc thẻ, bắt ma trừ tà, chữa bệnh bằng các phương pháp phù phép phản khoa học; tự ý lập phủ tại gia và tập trung đông người để truyền bá, sinh hoạt mê tín dị đoan…