GD&TĐ - Nội dung này được nêu trong công văn của Sở GD&ĐT Hải Dương về tăng cường các biện pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông cho học sinh, ký ban hành ngày 21/11/2016.

Hai Duong: Kiem tra dam bao an toan giao thong tai cac truong hoc - Anh 1

Theo đó, Sở GD&ĐT yêu cầu các đơn vị trực thuộc lập kế hoạch và thực hiện kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục học sinh nghiêm chỉnh chấp hành các quy định của pháp luật khi tham gia giao thông.

Yêu cầu học sinh không tham gia giao thông bằng xe máy điện chưa đăng ký biển kiểm soát và kiên quyết xử lý dứt điểm trường hợp học sinh cố tình đi xe máy điện tới trường mà xe đó chưa được đăng ký biển kiểm soát.

Sở GD&ĐT cũng yêu cầu các đơn vị có kế hoạch cụ thể về việc đảm bảo an toàn giao thông khu vực cổng trường, đặc biệt có kế hoạch phân luồng học sinh ra khỏi cổng trường vào giờ tan tầm, tránh hiện tượng ùn tắc cục bộ khu vực cồng trường.

Với các phòng GD&ĐT, Sở GD&ĐT Hải Dương yêu cầu rà soát, lập danh sách các trường THCS, tiểu học và mầm non có cổng trường nằm trên các tuyến quốc lộ, tỉnh lộ gửi về Sở; thành lập đoàn kiểm tra và kiểm tra tất cả các đơn vị về việc đảm bảo an toàn giao thông cho cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học sinh nhà trường, báo cáo kết quả về Sở trước ngày 10/12/2016.