(VEN) - Theo tin từ Sở Công Thương tỉnh Hải Dương, đã có 40 trong tổng số 96 sản phẩm tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2012 được công nhận, trong đó có 23 sản phẩm thủ công mỹ nghệ; 06 sản phẩm nông, lâm, thủy sản chế biến và đồ uống; 04 sản phẩm máy móc, thiết bị, phụ tùng cơ khí và 07 sản phẩm khác.

Theo chia sẻ của ông Nguyễn Mạnh Hiển, Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương: Các sản phẩm được công nhận là sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu của tỉnh không chỉ là những sản phẩm có chất lượng, có giá trị sử dụng cao, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường, đáp ứng thị hiếu người tiêu dùng trong và ngoài nước mà còn là đại diện tiêu biểu nhất của các làng nghề và các cơ sở sản xuất công nghiệp nông thôn của trên địa bàn tỉnh Hải Dương. Cùng với đó, việc công nhận sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu có ý nghĩa và tác động hết sức quan trọng đến việc khuyến khích sáng tạo các mẫu mã sản phẩm tiểu thủ công nghiệp nhằm gia tăng hơn nữa giá trị cho sản phẩm công nghiệp nông thôn của tỉnh./.

Lan Anh