Trong khi Bộ Kế hoạch - đầu tư có văn bản đề nghị Chính phủ xem xét sửa Luật quảng cáo 2012, đề nghị chỉ quy định cấm quảng cáo sữa cho trẻ em dưới 12 tháng tuổi thì Bộ Y tế cũng vừa có văn bản gửi Chính phủ đề nghị giữ nguyên như hiện hành.

Dịp này, các tổ chức quốc tế như Tổ chức Y tế thế giới, Quỹ Nhi đồng Liên HiệpQuốc… cũng đã có thư gửi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc và bộ trưởng các bộ liên quan, đề nghị VN tiếp tục cấm quảng cáo sữa cho trẻ dưới 24 tháng như quy định hiện hành.

Theo bà Lê Bạch Mai -phó viện trưởng Viện Dinh dưỡng quốc gia,mặc dù đã có nhiều nỗ lực nhưng tỉlệ trẻ em được bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu đời vẫn chỉ đạt trên 19%.

Ở giai đoạn trẻ 6-12 tháng tuổi, các nghiên cứu cho thấy tỉlệ trẻ em VN thiếu vi chất, thiếu vitamin E tiền lâm sàng rất cao và cần can thiệp mạnh mẽ hơn.

Trong thư gửi Thủ tướng, các tổ chức quốc tế cho biết hiện Đại hội đồng y tế thế giới đã có nghị quyết đề nghị cấm quảng cáo thực phẩm cho trẻ em dưới 36 tháng.

“Nếu thấy cần sửa đổi thì nên sửa đổi như nghị quyết của Đại hội đồng y tế thế giới” - bứcthư viết.