Sắp tới đây, doanh nghiệp này sẽ chi trả cổ tức với tỷ lệ 20%. Sau 9 tháng đầu năm, lợi nhuận của HAH đạt 96,5 tỷ đồng, hoàn thành 67% kế hoạch đề ra. Kết quả này giảm so với cùng kỳ năm 2015.

HAH lai 96,5 ty dong trong 9 thang dau nam, sap tam ung co tuc 20% - Anh 1

CTCP Vận tải và Xếp dỡ Hải An (mã HAH - HoSE) vừa thông qua báo cáo sơ bộ kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm.

Tổng cộng, doanh thu 9 tháng đầu năm của HAH đạt 366 tỷ đồng, hoàn thành 67% so với cùng kỳ. Hoạt động khai thác cảng vẫn chiếm tỷ trọng lớn hơn trong cơ cấu doanh thu của HAH (55%).

Đây cũng là lĩnh vực có tỷ suất lợi nhuận cao, đạt 35,2%. Lũy kế 9 tháng đầu năm, HAH thu về 71,475 tỷ đồng từ khai thác cảng. Trong khi đó, mảng vận tải đóng góp 22 tỷ đồng vào lợi nhuận sau thuế của HAH, tỷ suất lợi nhuận đạt 13,3%. Ngoài ra, công ty còn thu về hơn 3 tỷ đồng từ công ty con, công ty liên kết.

Lợi nhuận sau thuế 9 tháng đầu năm 2016 xấp xỉ 96,5 tỷ đồng, hoàn thành 67,4% kế hoạch.

Lũy kế 9 tháng đầu năm 2015, HAH thu về 374 tỷ đồng doanh thu hợp nhất và 113,78 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế hợp nhất. Theo BCTC công ty mẹ, doanh thu 9 tháng đạt 283 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế đạt 110,2 tỷ đồng. Như vậy, ước tính kết quả kinh doanh 9 tháng đầu năm 2016 của HAH thấp hơn cùng kỳ.

HAH lai 96,5 ty dong trong 9 thang dau nam, sap tam ung co tuc 20% - Anh 2

HĐQT đồng thời cũng quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 cho cổ đông với mức 2.000 đồng/cp, tương đương tỷ lệ 20%. Danh sách cổ đông sẽ được chốt vào ngày 26/10/2016. Thời gian chi trả cổ tức sẽ được thực hiện không lâu sau đó, từ ngày 9/11 đến 23/11/2016.

Trong tháng 9 vừa qia, nhiều cổ đông lớn, cổ đông sáng lập đã chuyển nhượng cổ phần tại HAH như Trasimex - Saigon (bán 837.190 cổ phiếu), MAC (bán 100.00 cổ phiếu), HMH (bán 435.800 cổ phiếu). Trong khi đó, một số tổ chức đầu tư lại đang mua vào như Halley Sicav - Halley Asian Prosperity, Quỹ Andbanc Investments Sif-Vietnam Value And Income Portfolio.

Diễn biến giao dịch cổ phiếu HAH

HAH lai 96,5 ty dong trong 9 thang dau nam, sap tam ung co tuc 20% - Anh 3