(Vietstock) - Sở GDCK TPHCM (HOSE) thông báo về việc cổ đông lớn của CTCP Hoàng Anh Gia Lai (HOSE: HAG) là Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua hơn 8 triệu cổ phiếu.

Cụ thể, Deutsche Bank Aktiengesellschaft đã mua 8,108,125 cp từ này 28/02 đến ngày 14/03. Sau khi thực hiện giao dịch tổ chức này đã tăng lượng nắm giữ từ 36,421,982 cp lên 44,566,787 cp. Tỷ lệ nắm giữ tăng tương đương từ 7.79% lên 9.55%.