(ATPvietnam.com) -CTCP Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai (mã chứng khoán:HAG) thông báo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 và lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 hợp nhất đã được kiểm toán bởi Công ty Ernst & Young Việt Nam.

* Cơ sở dữ liệu về cổ phiếu HAG * Nhìn nhận của giới đầu tư về HAG Theo đó, doanh thu của công ty trong quý II/2009 là 1.138,7 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm 2009 là 2.049,8 tỷ đồng, bằng 56% kế hoạch năm. Lợi nhuận hợp nhất trước thuế của HAGL trong 6 tháng đầu năm 2009 là 771 tỷ đồng, đạt 67% mức kế hoạch năm 2009; lợi nhuận sau thuế đạt 594 tỷ đồng, đạt 57% kế hoạch năm. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ quý II/2009 là 297,53 tỷ đồng, lũy kế 6 tháng đầu năm đạt 536,7 tỷ đồng qua đó mức lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu của riêng 6 tháng đầu năm 2009 đạt 3.035 đồng. Về tình hình tài chính tại ngày 30 tháng 6 năm 2009: Tổng số nợ vay trên Bảng cân đối kế toán hợp nhất là 3.395 tỷ đồng, chiếm tỷ lệ 46:54 so với tổng nguồn vốn chủ sở hữu 3.982 tỷ đồng, và chiếm 36% trên tổng tài sản hợp nhất toàn Tập đoàn là 9.453 tỷ đồng. Về tình hình lưu chuyển tiền tệ: Dòng tiền thuần thu từ hoạt động kinh doanh là 485 tỷ đồng, tiền chi cho hoạt động đầu tư là 466 tỷ đồng, chi trả cổ tức 270 tỷ đồng và tiền vay thuần là 299 tỷ đồng. Vừa qua, HĐQT công ty đã thống nhất kế hoạch phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 2:1 (cổ đông sở hữu 2 cổ phiếu được thưởng 1 cổ phiếu). Nguồn phát hành lấy từ thặng dư vốn cổ phần (60%) và lợi nhuận để lại năm 2008 (40%). Đồng thời, điều chỉnh kế hoạch kinh doanh năm 2009 với doanh thu điều chỉnh tăng từ 3.129 tỷ lên 3.660 tỷ, lợi nhuận sau thuế từ 863 tỷ lên 1.050 tỷ đồng. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh quý II/2009 của HAG (Đvị: 1.000 đồng): Chỉ tiêu Quý II/2009 Lũy kế từ đầu năm Tổng doanh thu hoạt động kinh doanh 1,138,735,050 2,049,835,399 Các khoản giảm trừ doanh thu 162,572 1,981,193 Doanh thu thuần 1,138,572,478 2,047,854,206 Giá vốn hàng bán 663,093,379 1,093,367,719 Lợi nhuận gộp 475,479,099 954,486,487 Doanh thu hoạt động tài chính 23,287,056 35,559,286 Chi phí tài chính 47,458,933 111,092,828 Chi phí bán hàng 28,243,508 46,232,782 Chi phí quản lý doanh nghiệp 39,660,670 75,932,053 Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh 383,403,044 756,788,110 Thu nhập khác 30,723,253 32,816,150 Chi phí khác 2,016,301 18,113,803 Lợi nhuận khác 28,706,952 14,702,347 Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế 412,109,996 771,490,457 Thuế TNDN hiện hành 0 721,325 Thuế TNDN hoãn lại 90,930,267 176,607,832 Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 321,179,729 594,161,300 Lợi ích cổ đông thiểu số 23,651,034 57,433,430 Lợi nhuận sau thuế cổ đông công ty mẹ 297,528,695 536,727,870 Lãi cơ bản trên mỗi cổ phiếu 1,682 3,035 Kết thúc phiên giao dịch ngày 27/7, cổ phiếu HAG đứng giá ở mức 75.000 đồng/cổ phiếu và có 1.081.530 cổ phiếu được chuyển nhượng thành công. Ngày Giá Thay đổi giá %Thay đổi Khối lượng giao dịch 27/07/2009 75.0 0.0 0.00 1,081,530 24/07/2009 75.0 3.5 4.90 1,007,910 23/07/2009 71.5 2.5 3.62 591,570 22/07/2009 69.0 0.0 0.00 406,910 21/07/2009 69.0 2.0 2.99 563,490 Quang Minh Các tin liên quan HAG: STB bán xong toàn bộ 1.100.000 cổ phiếu vào 17/7 HAG: chỉ mua lại 17,1% số cổ phiếu đã đăng ký do giá đã cao HAG: STB đăng ký bán toàn bộ 1,1 triệu cổ phiếu từ 16/7-31/12 HAG: 6 tháng đầu năm 2009 lợi nhuận 781 tỷ, đạt 68% kế hoạch DHG, ACB, FPT, HPG, HAG, KBC... được vinh danh vì có Báo cáo xuất sắc Bầu Đức: Năm 2009, HAG chắc chắn đạt hơn 1.400 tỷ đồng lợi nhuận 5/6: Khối ngoại đẩy mạnh bán ròng ở 2 sàn, bán nhiều HAG và SHB 27/5: Khối ngoại giảm mua ở 2 sàn, tăng bán ở HOSE, bán nhiều HAG HAG: quý I/2009 lợi nhuận 239,2 tỷ, đạt 27,7% kế hoạch, EPS 1.351 đồng