Samy, 21 tuổi, xuất hiện trước công chúng lần đầu tiên kể từ khi bị buộc tội, tại hội thảo OWASP App Sec 2007. Cậu được đối xử như một ngôi sao tại buổi lễ.