(HNM) - Sáng 25-9, Ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội (Habubank) và Bảo hiểm Nhân thọ Việt Nam giới thiệu sản phẩm mới “Tình yêu cho con”, sản phẩm kết hợp giữa loại hình gửi góp định kỳ của Habubank với sản phẩm Bảo hiểm “An tâm tích lũy” của Bảo Việt Nhân thọ.