Hội ND huyện Nghị Xuân vừa trao 20 triệu đồng hỗ trợ xây dựng nhà ở cho bà Trần Thị Kỷ. Bà Kỷ thuộc đối tượng hộ nghèo, sống đơn thân tại thôn Yên Lợi, xã Xuân Yên.

Đây là số tiền hàng năm Hội ND huyện phát động mỗi hội viên đóng góp 2.000 đồng/năm để hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các đối tượng là hộ nghèo, có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Ngoài ra, cán bộ, hội viên, ND còn huy động hàng chục ngày công xây dựng nhà ở.