- Để phát huy hơn nữa hiệu quả của phong trào thi đua "Dân vận khéo", sáng 18-3-2011, Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã tổ chức Hội nghị biểu dương điển hình sau 3 năm phát động, từ 2008-2011. Đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đại diện Ban Dân vận Trung ương, lãnh đạo các huyện, ban, ngành trong tỉnh cùng 80 điển hình tiên tiến trong toàn tỉnh đã về dự hội nghị.

Ba năm qua, các ngành, các cấp, các địa phương, đơn vị trong toàn tỉnh đã tập trung lãnh đạo, triển khai sâu rộng phong trào thi đua "Dân vận khéo" với những hình thức đa dạng, phong phú; nội dung thiết thực, cụ thể. Phong trào "Dân vận khéo" đã trở thành phương thức quan trọng để đưa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước đi vào cuộc sống. "Dân vận khéo" đã trở thành khâu đột phá trong công tác Dân vận của các cấp ủy đảng. Khắp các địa bàn toàn tỉnh đã xuất hiện nhiều mô hình, điển hình trên các lĩnh vực: xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm; giải quyết hiệu quả nhanh việc di dời tái định cư, giải phóng mặt bằng các chương trình dự án; cưu mang đùm bọc nhau trong bão lũ; giúp đỡ người lầm lỡ; xây dựng dòng họ, xứ họ, bản, làng văn hóa; ngăn chặn, đẩy lùi các tệ nạn, bảo vệ an ninh chính trị và trật tự xã hội.... Đến nay, toàn tỉnh đã xây dựng và nhân rộng được hơn 1.000 mô hình, điển hình trên tất cả các lĩnh vực đời sống xã hội. Vừa qua, các địa phương, đơn vị đã tổ chức biểu dương, khen thưởng 460 tập thể, 360 cá nhân có thành tích xuất sắc, trong đó đã lựa chọn 80 mô hình, điển hình về dự Hội nghị biểu dương toàn tỉnh. Có thể nói, kết quả của phong trào "Dân vận khéo" thời gian qua đã tạo môi trường và thời cơ thuận lợi góp phần đẩy nhanh sự phát tiển kinh tế xã hội của địa phương. Phát biểu tại Hội nghị, Đồng chí Nguyẽn Thanh Bình đã biểu dương những kết quả đã đạt được trong phong trào "Dân vận khéo" thời gian qua, đồng thời nhấn mạnh một số nhiệm vụ trong thời gian tới. Hoạt động "Dân vận khéo" nói riêng và công tác Dân vận nói chung của các cấp ủy cần tập trung bám sát 5 nhiệm vụ trong tâm trước mắt của tỉnh, động viên tập hợp quần chúng, tạo sự nhất trí đồng thuận cao, tạo thêm sức mạnh để hoàn thành mục tiêu đền bù giải phóng mặt bằng đảm bảo tiến độ các chương trình dự án; tập trung chỉ đao việc nhân rộng các điển hình, làm cho các điển hình có sức lan tỏa mạnh mẽ; quan tâm xây dựng, kiện toàn hệ thống chính trị các cấp và quan trọng là chăm lo xây dựng đội ngũ cán bộ dân vận thực sự có năng lực, tham mưu và hoạt động hiệu quả hơn nữa. Nhân dịp này, Ban Dân vân Trung ương đã tặng cờ "Đơn vị xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước 2005-2010" cho Hà Tĩnh./.