(GD&TĐ) - Năm học 2010-2011, có thể nói là một năm học mà ngành giáo dục Hà Tĩnh đạt được nhiều thành tích cao. Cùng với các cấp học THPT, THSC thì cấp tiểu học trong năm qua cũng nhận được nhiều tín hiệu vui.

Tích cực hưởng ứng phong trào xây dựng trường học thân thiện HS tích cực Các cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, Cuộc vận động "Nói không với tiêu cực trong thi cử và bệnh thành tích trong giáo dục" thực sự đã đi vào chiều sâu, thể hiện được kết quả rõ nét góp phần thúc đẩy sự phát triển của giáo dục, nâng cao chất lượng dạy và học một cách thực chất, tạo được môi trường giáo dục lành mạnh. Sở đã chỉ đạo các nhà trường kiểm tra, khảo sát, đánh giá kết quả học tập của học sinh theo đúng yêu cầu kiến thức, kĩ năng của chương trình, đảm bảo kết quả kiểm tra chính xác, khách quan. Phong trào "Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực" bước đầu đã đạt được kết quả đáng kể, nâng cao được nhận thức về ý nghĩa cuộc vận động cho thầy cô giáo, học sinh, cho các cấp quản lý, cho mọi lực lượng trong toàn xã hội. Năm học này có 12 trường được công nhận "Trường học thân thiện, học sinh tích cực" loại xuất sắc 149 trường xếp loại Tốt; 93 trường xếp loại Khá; 41 Trung bình và 11 trường Cần cố gắng. Hội diễn văn nghệ. Thực hiện tốt kế hoạch giáo dục. Sở GD&ĐT đã chỉ đạo thực hiện tốt kế hoạch phát triển trường, lớp, học sinh theo kế hoạch, duy trì tốt sĩ số học sinh, trong năm chỉ có 3 học sinh bỏ học. Các nhà trường thực hiện nghiêm túc nội dung, chương trình kế hoạch dạy học, sau lũ lụt có một số trường bị chậm chương trình, nhưng đã có kế hoạch dạy bù kịp thời nên đến ngày 31/5 tất cả các trường đã hoàn thành chương trình năm học. Triển khai tốt việc dạy học theo chuẩn, việc điều chỉnh dạy học môn Thủ công- Kĩ thuật; thực hiện tốt nội dung giáo dục ngoài giờ lên lớp, giáo dục kĩ năng sống cho học sinh; tích hợp giáo dục môi trường, giáo dục ATGT... Vấn đề tổ chức dạy học 2 buổi/ngày được triển khai khá tốt hiện tại có 3344 lớp với 85017 học sinh, đạt tỉ lệ 86,2%, cao hơn năm học trước 16,6%, trong đó có 333 lớp học bán trú với 7362 học sinh (7,4%). Chất lượng dạy học buổi hai đảm bảo, có hiệu quả góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh. Sở cũng khuyến khích các trường tổ chức dạy Tin học và Anh văn cho học sinh. Về học môn ngoại ngữ Anh văn: có 48995 học sinh, đạt tỉ lệ 49,7%, trong đó có 45881 học sinh từ lớp 3 đến lớp 5, đạt tỉ lệ 78,4% số học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học Anh văn, hơn năm học trước 6233 học sinh (13,5%). Có 4 trường tham gia dạy thí điểm môn Tiếng Anh bắt đầu từ lớp 3 với 384 học sinh. Về môn Tin học: có 23149 học sinh, đạt tỉ lệ 39,5% số học sinh từ lớp 3 đến lớp 5 học môn Tin học, tăng 3196 học sinh so với năm học trước. Hoạt động ngoài giờ lên lớp. Công tác PCGDTHĐT và xây dựng trường chuẩn quốc gia Công tác PCGDTH đúng độ tuổi được giữ vững và ổn định. Năm 2010 có 262/262 số xã, thị trấn đạt chuẩn phổ cập GDTHĐĐT, trong đó có 192 (73,2%) xã, phường đạt chuẩn mức độ 1; 59 (22,5%) xã phường đạt mức độ 2. Ngành giáo dục tích cực và đẩy mạnh việc xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia. Củng cố các trường đã đạt chuẩn. Đối với những trường phải kiểm tra lại sau 5 năm và phấn đấu đạt chuẩn các mức đã tham mưu với địa phương quan tâm đầu tư xây dựng, tu sửa CSVC, cảnh quan, các công trình vệ sinh nước sạch, mua sắm trang thiết bị, đồ dùng dạy học, sách cho GV và học sinh; Kết quả, Mức độ 1: Công nhận lại sau 5 năm: 25 trường; công nhận mới Mức độ 2 : 13 trường. Tính đến năm học 2010- 2011: có 296 trường đạt chuẩn quốc gia cả 2 mức độ, đạt tỉ lệ: 96,7%; Trong đó: Mức độ 2: 113 trường, đạt tỉ lệ 36,9%. Chất lượng trường chuẩn ở Hà Tĩnh có sức thuyết phục cao, được đón nhiều đoàn cán bộ, giáo viên ở các tỉnh bạn đến tham quan và học tập. Bên cạnh đó việc nâng cao chất lượng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục được đặc biệt chú trọng. Công tác thanh tra, kiểm tra, dự giờ theo hướng đổi mới phương pháp dạy học, khuyến khích giáo viên dạy học linh hoạt; đánh giá thực chất kết quả dạy của giáo viên và học của học sinh được thực hiện thường xuyên và định kỳ. Nhờ những nỗ lực không ngừng mà trong năm học qua chất lượng giáo dục tiểu học của Hà Tĩnh đạt được những khởi sắc mới tạo bước tiến vững chắc cho năm học tiếp theo. Châu Anh ,