TP - Sau gần một tuần làm việc tại cơ sở, các đoàn thanh tra đã đề nghị lên lãnh đạo Sở GD-ĐT Hà Tĩnh danh sách gồm 30 giáo viên vi phạm kỷ luật chuyên môn, không soạn bài nhưng vẫn lên lớp.