Ngày (22/10), sau khi đến sinh tại trạm xá xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh, Hà Tĩnh, hai mẹ con chị Nguyễn Thị Diện đều bị tử vong. Nguyên nhân của hai cái chết hiện vẫn chưa được làm rõ trong khi cán bộ trạm xá thì trả lời rất thiếu trách nhiệm.