Hanoinet- Tin từ UBND tỉnh Hà Tây vừa cho biết, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2008, tỉnh Hà Tây đã thu hút được 64 dự án đầu tư trong và ngoài nước. Trong đó, số dự án đầu tư nước ngoài là 17 dự án với tổng vốn đầu tư ở mức kỷ lục: hơn 1 tỷ USD,