(VietNamNet) - Là nơi cuối cùng họp bất thường, sáng 31/3, HĐND Hà Tây đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc hợp nhất với Hà Nội. Tuy nhiên, các đại biểu bày tỏ nhiều băn khoăn, lo lắng.