10 tháng năm 2007, ngành Du lịch đã có những bước tăng trưởng đáng kể về lượng khách cũng như doanh thu. Nhằm nâng cao chất lượng phục vụ du khách đến vui chơi giải trí, từ đầu năm đến nay các Khu du lịch trên địa bàn tỉnh không ngừng đầu tư mở rộng các dịch vụ du lịch mới.