Tính đến ngày 18/4 Hà Tây đã có trên 500 người mắc bệnh tiêu chảy cấp, trong đó 133 trường hợp dương tính với phẩy khuẩn tả.