Tình trạng ùn tắc giao thông xảy ra thường xuyên tại các đô thị lớn trong nước do hạ tầng giao thông hiện nay chưa đáp ứng kịp nhu cầu phát triển.

Ha tang do thi chua theo kip toc do phat trien - Anh 1