UBND TP Hà Nội đã ban hành Công văn số 10885/VP-KT cho ý kiến về việc gia cố bờ tả sông Nhuệ trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì.

Ha Noi yeu cau ra soat cong trinh gia co bo Ta song Nhue - Anh 1

Theo đó, UBND TP Hà Nội nhận được văn bản của UBND huyện Thanh Trì về việc làm rõ các nội dung Báo Kinh tế và Đô thị nêu về tình trạng xuống cấp tại công trình gia cố bờ Tả sông Nhuệ trên địa bàn xã Tả Thanh Oai, huyện Thanh Trì. Trong đó có đề cập, dự án gia cố bờ Tả sông Nhuệ, huyện Thanh Trì (đoạn Thượng Phúc - Siêu Quần) được UBND thành phố phê duyệt giao UBND huyện Thanh Trì làm chủ đầu tư. Phương án xây dựng gia cố bờ Tả sông Nhuệ (đoạn Thượng Phúc - Siêu Quần) kết hợp làm đương giao thông dài 3.360m. Trong đó, gia cố kè tại 5 đoạn xung yếu đang xảy ra sạt lở là 1.524m (không kè toàn bộ tuyến, chỉ kè những đoạn sạt lở nghiêm trọng); xây dựng tường chống tràn 2 đoạn dài 1.090m. Công trình được thiết kế theo tiêu chuẩn đường giao thông nông thôn với kết cấu mặt đường bê tông xi măng.

Đầu tháng 10/2016, sau khi UBND huyện Thanh Trì phát hiện tình trạng hư hỏng đã chỉ đạo các ngành kiểm tra và đưa ra biện pháp khắc phục. UBND huyện Thanh Trì đề nghị UBND thành phố trong thời gian tới tiếp tục cho phép đầu tư gia cố tiếp những đoạn bờ sông còn lại tạo thành tuyến tường kè liên tục đảm bảo không xảy ra tình trạng sạt lở bờ sông như hiện nay. Sau khi khắc phục xong, UBND huyện giao UBND xã Tả Thanh Oai cùng các ngành có biện pháp cấm xe tải trọng trên 7 tấn hoạt động, đảm bảo ổn định lâu dài nền đường, kè theo thiết kế.
Về việc trên, UBND TP Hà Nội giao các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Giao thông vận tải theo chức năng nhiệm vụ được giao, phối hợp với UBND huyện Thanh Trì rà soát, báo cáo UBND thành phố theo thẩm quyền về các đề nghị của UBND huyện Thanh Trì tại văn bản nêu trên.